06 515 00 292

Mensen met een beperking

Uiteraard speelt Fritsie ook  poppenkast voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Fritsie heeft al behoorlijk veel ervaring met deze groep mensen. Elke voorstelling is weer een uitdaging.

Fritsie begint voor zijn poppenkast, samen met zijn konijntje. 

Fritsie probeert de namen van diegene die voor de poppenkast zitten te onthouden, en neemt ze mee in de voorstelling.

Fritsie bekijkt wie er eventueel zou kunnen reageren, en wat hun beperkingen zijn.

Ook hier past hij het verhaaltje op aan, met heel veel herhalingen, en welles – nietes spelletjes.

Uiteraard gebeurt er wat in de poppenkast, maar alles loopt weer goed af.

Het verhaaltje

Als u een “thema” hebt, past Fritsie hier zijn verhaal op aan.

Zingen vindt deze groep vaak heel leuk, dus zetten we allemaal met forse stem in!

De lengte van een ‘poppenkast verhaal’ past Fritsie aan naar de groep, soms iets langer, soms iets korter.

Fritsie begint voor de poppenkast, en eindigt voor de poppenkast.

De voorstelling totaal duurt  ± 35 minuten, maar kan in overleg, ook 2 x 15/20 minuten zijn. (binnen een uur)

Ook bestaat de mogelijkheid voor 3 x 20 – 4 x 20 of 5 x 20 minuten.